Τελευταία Νέα

INVITATION TO WORKSHOP ON TRAINING PATIENTS' REPRESENTATIVES

Trainings

10th September 2022 – TRAINING OF PATIENTS’ REPRESENTATIVES THAT PARTICIPATE IN DECISION MAKING EUPATI Cyprus is organizing on the...

Read more

Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Σούζη Μακρή – Προέδρος Χρίστος Πέτρου – Αντιπρόεδρος Άντρη Ανδρέου – Γραμματέας Στέλλα Ελευθεριάδου – Μέλος...

Read more

Vision and Mission

HISTORY OF EUPATI    The European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI) was funded by the Innovative Medicines Initiative (IMI) from...

Read more

Τελευταία Νέα

Δημοσιογραφική Διάσκεψη http://δημοσιογραφική-διάσκεψη