Τελευταία Νέα

Patient Experts

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Patient Experts. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε 7 θεματικές ενότητες: 1. Προσωπική...

Read more

Patient Experts

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Patient Experts. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε 7 θεματικές ενότητες: 1. Προσωπική...

Read more
INVITATION TO WORKSHOP ON TRAINING PATIENTS' REPRESENTATIVES

Trainings

10th September 2022 – TRAINING OF PATIENTS’ REPRESENTATIVES THAT PARTICIPATE IN DECISION MAKING EUPATI Cyprus is organizing on the...

Read more

Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Σούζη Μακρή – Προέδρος Χρίστος Πέτρου – Αντιπρόεδρος Άντρη Ανδρέου – Γραμματέας Στέλλα Ελευθεριάδου – Μέλος...

Read more

Τελευταία Νέα

Δημοσιογραφική Διάσκεψη http://δημοσιογραφική-διάσκεψη