Επικοινωνία

Διεύθυνση 

Αγιασμάτων 10,  2230 Λατσιά, Τ.Θ 12831, 2253 – Λευκωσία, Κύπρος

Ηλεκτρονική Διεύθυνση  

[email protected]

Τηλέφωνο: + 357 95 954376

Φαξ: 22386003

Ώρες εξυπηρέτησης